top of page

KONSULTĀCIJAS.
PĀRSTĀVĪBA TIESĀS.
DARĪJUMU SAGATAVOŠANA.

DARBĪBAS JOMAS

PAR MUMS

_FDE_0094.jpg

29259877

1987.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1990.gada. Uzsākot advokāta praksi, Egīls Radziņš, aktīvi piedalās nekustamo īpašumu denacionalizācijas procesā, un kļūst par lietpratēju darījumos ar nekustamo īpašumu, tai skaitā jautājumos par kopīpašuma izbeigšanu.

1992.gadā Egīls Radziņš uzsāk privātpraksi un visu šo laiku praktizē kā zvērināts advokāts pie Rīgas Apgabaltiesas, pārstāvot personas mantojuma lietās, civiltiesiskos strīdos un administratīvās lietās.

Egīls Radziņš ir panācis klientiem labvēlīgus spriedumus ne tikai nacionālajās tiesu instancēs, bet arī Eiropas Cilvēktiesību Tiesā, tai skaitā, piedaloties klātienē lietas izskatīšanā Eiropas Cilvēktiesību Tiesas Lielajā palātā.

Vienlaicīgi Egīls Radziņš ir Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas, Rīgas šķīrējtiesas un Kurzemes reģionālās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Kopš 2008.gada vairāk kā desmit gadus Egīls Radziņš ir bijis Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis un kopš 2010.gada piedalās Tieslietu Ministrijas pastāvīgajā Civilprocesa grozījumu izstrādes darba grupā.

Par savu profesionālo darbību Egīls Radziņš saņēmis Tieslietu Ministrijas Goda zīmi un Zvērināta advokāta goda nozīmi.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Egīls Radziņš

Zvērināts advokāts, biroja vadošais partneris

 

_FDE_0058.jpg

29257008

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 1998. gada.

1987. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.

Kopš 1994. gada darbojusies advokātu birojos, ieguvusi pieredzi klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, kā arī klientu pārstāvībā darījumos.

Specializējusies ģimenes, saistību, dzīvojamo telpu īres, īpašuma tiesībās. Ieguvusi sertifikātus par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Sertificēta mediatore kopš 2014. gada.

Pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Dace Jenava

Zvērināta advokāte

 

_IMGP8033.jpg

Agnese Osīte - Ābola

Zvērināta advokāte

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2006.gada.
2001.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
2008.gadā absolvējusi Biznesa augstskolu “Turība”, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs.
1998.gadā uzsāka darbu juridiskajā profesijā, veicot LR Uzņēmumu reģistrā valsts notāres pienākumus un vēlāk turpinot jurista darbu valsts un privātajās iestādēs, tai skaitā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un VAS “Latvenergo”.
Kopš 2004.gada, strādājot advokātu birojos, ir ieguvusi pieredzi dažāda rakstura juridisku darījumu noformēšanā, tai skaitā, darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, uzņēmumu iegāde, franšīzes līgumi, normas/īres līgumi un citi saimnieciskie darījumi. Ir iegūta pieredze klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, tai skaitā administratīvajās tiesās, kā arī šķīrējtiesās. Klientu pārstāvība saistībā ar dalību kapitālsabiedrībās, tai skaitā, pārstāvība dalībnieku sapulcēs un tiesā. Pieredze strīdu risināšanā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumos.
Juridiskās palīdzības sniegšana uzņēmumiem ikdienas juridisko jautājumu risināšanā, tai skaitā, darba tiesības, klientu/patērētāju sūdzības, pārstāvība tiesās, darījumu noformēšana.
Iegūts sertifikāts bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Specializācija: Saistību tiesības, īpašuma tiesības, darba tiesības, nomas/īres tiesiskās attiecības, administratīvās tiesības.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu un poļu valodu.
 

26652785

Monta Baranova

Vecākā juriste

 

Līga Medne

Biroja Administratore

 

Foto: Jānis Deinats

BIROJS

Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs ir dibināts 1992.gadā. Kopš biroja dibināšanas tajā advokātu praksi ir uzsākuši vairāki šobrīd atpazīstami advokāti: Dace Jenava, Anna Kovaļevska, Santa Liepiņa, Sandis Petrovičs, Kristīne Zīle, Agnese Osīte, Armands Rasa, Justīne Haka un Gundega Kārkliņa.

 

Birojs kopš tā dibināšanas sniedz juridisku palīdzību klientiem civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomās. Biroja pastāvēšanas sākumā, sadarbojoties ar kolēģiem no ASV, birojs ir palīdzējis klientiem zemes reformas, namīpašumu denacionalizācijas un uzņēmumu privatizācijas procesos, pamazām kļūstot par vienu no zinošākajiem ekspertiem īpašuma tiesību jautājumos. Birojam ir ievērojama tiesāšanās pieredze civillietās un administratīvajās lietās, sākot no procesa iniciēšanas līdz pat klientu interešu pārstāvībai Satversmes tiesā.
 

Birojs ir veiksmīgi pārstāvējis savu klientu intereses Eiropas Cilvēktiesību tiesā, panākot ievērojamu kompensāciju piedziņu lietās Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia un Dzirnis v. Latvia. Birojs nodrošina klientu interešu pārstāvību gan tiesās, gan meklējot risinājumus ārpustiesas kārtībā. Mēs lepojamies, ja tiesas spriedumi, kuri taisīti lietās ar mūsu biroja advokātu piedalīšanos, kļūst par paraugu tiesību normu interpretācijai un turpmākai piemērošanai.

Mēs esam gandarīti,  ja izdodas palīdzēt klientiem darījumu sagatavošanas stadijā, tā ļaujot izvairīties no strīdiem nākotnē un pasargājot savus klientus no laika un līdzekļu izšķērdēšanas. Piedaloties darījumu slēgšanas sarunās, mēs konsekventi aizsargājam savu klientu intereses, taču esam gatavi arī kompromisiem, lai formālas juridiskas domstarpības nebūtu šķērslis būtisku rezultātu sasniegšanai.   

BIROJS
PAR MUMS

KONTAKTI
 


Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011    
Tel: 67284280

Reģ.nr. LV40203322255

E-pasts: radzins@online.lv

 

Paldies! Ziņa saņemta!

CONTACT
bottom of page