KONSULTĀCIJAS.
PĀRSTĀVĪBA TIESĀS.
DARĪJUMU SAGATAVOŠANA.

PAR MUMS

Egīls Radziņš
Zvērināts advokāts, biroja vadošais partneris

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1990.gada.

1987.gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas, Rīgas šķīrējtiesas un Kurzemes reģionālās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Kopš 1990.gada pārstāv klientu intereses visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, Satversmes tiesā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā.   

Kopš 2008.gada Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis.

Kopš 2010.gada piedalās Tieslietu ministrijas Civilprocesa grozījumu izstrādes darba grupā.
 

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 1998. gada.

1987. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.

Kopš 1994. gada darbojusies advokātu birojos, ieguvusi pieredzi klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, kā arī klientu pārstāvībā darījumos.

Specializējusies ģimenes, saistību, dzīvojamo telpu īres, īpašuma tiesībās. Ieguvusi sertifikātus par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Sertificēta mediatore kopš 2014. gada.

Pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu.

Dace Jenava

Zvērināta advokāte

 

Laura Legzdiņa 

 Zvērināta advokāta palīgs        

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2018.gada. 2017.gadā absolvējusi  Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnē.

Pārvalda latviešu, angļu, krievu valodu.

BIROJS

Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs ir dibināts 1992.gadā. Kopš biroja dibināšanas tajā advokātu praksi ir uzsākuši vairāki šobrīd atpazīstami advokāti: Dace Jenava, Anna Kovaļevska, Santa Liepiņa, Sandis Petrovičs, Kristīne Zīle, Agnese Osīte, Armands Rasa, Justīne Haka un Gundega Kārkliņa.

 

Birojs kopš tā dibināšanas sniedz juridisku palīdzību klientiem civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomās. Biroja pastāvēšanas sākumā, sadarbojoties ar kolēģiem no ASV, birojs ir palīdzējis klientiem zemes reformas, namīpašumu denacionalizācijas un uzņēmumu privatizācijas procesos, pamazām kļūstot par vienu no zinošākajiem ekspertiem īpašuma tiesību jautājumos. Birojam ir ievērojama tiesāšanās pieredze civillietās un administratīvajās lietās, sākot no procesa iniciēšanas līdz pat klientu interešu pārstāvībai Satversmes tiesā.
 

Birojs ir veiksmīgi pārstāvējis savu klientu intereses Eiropas Cilvēktiesību tiesā, panākot ievērojamu kompensāciju piedziņu lietās Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia un Dzirnis v. Latvia. Birojs nodrošina klientu interešu pārstāvību gan tiesās, gan meklējot risinājumus ārpustiesas kārtībā. Mēs lepojamies, ja tiesas spriedumi, kuri taisīti lietās ar mūsu biroja advokātu piedalīšanos, kļūst par paraugu tiesību normu interpretācijai un turpmākai piemērošanai.

Mēs esam gandarīti,  ja izdodas palīdzēt klientiem darījumu sagatavošanas stadijā, tā ļaujot izvairīties no strīdiem nākotnē un pasargājot savus klientus no laika un līdzekļu izšķērdēšanas. Piedaloties darījumu slēgšanas sarunās, mēs konsekventi aizsargājam savu klientu intereses, taču esam gatavi arī kompromisiem, lai formālas juridiskas domstarpības nebūtu šķērslis būtisku rezultātu sasniegšanai.   

 
 
 
 

KONTAKTI
 


Krišjāņa Valdemāra iela 33-1, Rīga, LV-1010    
Tel: 67284280

Reģ.nr. LV40203322255

E-pasts: radzins@online.lv

 

Paldies! Ziņa saņemta!