top of page

DARĪJUMI

Nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumu sagatavošana un izskatīšana;
Līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu sagatavošana un izskatīšana;
Nomas un īres līgumu sagatavošana un izskatīšana;
Būvdarbu līgumu sagatavošana un izskatīšana;
Komercdarījumu – komersantu līgumu un vienošanās projektu sagatavošana un izskatīšana.

bottom of page