JURIDISKĀ ANALĪZE

Tiesisko problēmu analīze un juridisku atzinumu sagatavošana visās biroja darbības jomās.